Bøger / faglitteratur

Udfordringer til undervisningen i didaktisk perspektiv


Beskrivelse


- i didaktisk perspektiv er en undervisningsbog til brug for såvel studerende i læreruddannelsen som uddannede lærere, der ønsker at studere nogle af undervisningens aktuelle temaer.Temaerne behandles i selvstændige artikler, hvor forfattere med særlig indsigt og interesse for det pågældende felt, dels udfolder området, dels angiver litteratur til videre studier.Med artikeludvalget belyses temaer, der ikke fylder særlig meget i den litteratur, som ellers bliver læst i læreruddannelsen og andre steder, hvor man uddanner sig til at forestå undervisning. Bogen udfylder således et hul, hvad angår analyse og praksis. Det analytiske perspektiv skal skabe forståelse gennem indsigt i områdets centrale problematikker - det handlingsrettede perspektiv giver billeder på håndtering.Følgende temaer belyses:Forståelse af læring på et konstruktivistisk grundlag. Samarbejde lærer og elever om mål, indhold og arbejdsformer. Lærerne og de tosprogede elever i dilemmaet mellem lighed og forskellighed? Kompetencerne at udveksle, udtrykke sig og udforske i forhold til traditionelle færdigheder som læsning, skrivning og regning. Relationskompetence med betydning for elevudvikling og lærerens fagpersonlige udvikling. Læreropgaven som opdragelsesomsorg i arbejdsdelingen med forældrene. Gruppearbejde som en meningsfuld arbejdsform i dag. En ny visionsorienteret tilgang til projektarbejde i folkeskolen.  Bogens forfattere beskæftiger sig i det daglige med undervisning og forskning, supervision og rådgivning og er tilknyttet seminarier, universiteter, cvu'er samt The Kempler Institute of Scandinavia. Bidragyderne er:Mads Hermansen, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet.Elsebeth Jensen, seminarielektor i didaktik i Århus.Bolette Moldenhawer, lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.Søren Langager, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet.Helle Jensen,tidl. klinisk psykolog. Familieterapeut, specialist og supervisor i psykoterapi ved The Kempler Institute of Scandinavia.Jesper Juul,familieterapeut og forfatter, leder af The Kempler Institute of Scandinavia.Karin Kildedal, adjunkt på Aalborg Universitet, Institut for Sociale Forhold og Organisation.Benedicte Madsen, lektor i psykologi ved Aarhus Universitet. Medleder af Psykologisk Instituts Center for Systemudvikling.Frode Boye Andersen, lektor ved Jysk CVU i Århus.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. mar. 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 2. mar. 2004

Dette er en særdeles relevant artikelsamling med vægtige indlæg i debatten om undervisning - set ud fra en didaktisk synsvinkel. Emnerne dækker bredt fra forholdet mellem teori og praksis, elevers inddragelse i undervisningens planlægning, en glimrende artikel om kulturelle dilemmaer i en skole for alle, kundskabsmål og evalueringsveje, lærernes relationskompetence og forpligtelse i relation til børns personlige udvikling samt gruppearbejde og projektarbejder. Artiklerne er gode som udgangspunkt for mange forskellige pædagogiske debatter på skoler og læreruddannelse. Meget aktuel er artiklen om den rummelige skole i forhold til i øjeblikke segregerede elever. Sprogligt er artiklerne lette at gå til uden at det faglige niveau går tabt. Den store linieafstand er med til at lette læsbarheden. Hver artikel afsluttes med relevante litteraturhenvisninger. Forrest er der indholdsfortegnelse. Den gode, informative bagsidetekst giver et godt indtryk af indholdet. Af andre nye titler om undervisning kan nævnes Didaktik på kryds og tværs (04/12) og Fylde og form (04/11), hvor sidstnævnte udelukkende beskæftiger sig med Klafkis teori på et rimeligt højt niveau.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 18 (2004)

af

af

Heidi Friborg Christophersen

Årg. 121, nr. 18 (2004)


Læsepædagogen

Årg. 53, nr. 4 (2005)

af

af

Gunhild Justesen

Årg. 53, nr. 4 (2005)