Bøger / faglitteratur

Udvikling i gruppe : socialiseringsprocessen i børnehaven


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Katrine Høffding

d. 19. dec. 2018

Under ledelse af bogens forf. gennemførtes i 1972-75 ved Lärarhögskolan i Göteborg et projekt om socialiseringsprocessen i børnehaven, hvor 6 projektarbejdere foretog observationer i en række børnehaver. Det egl. program var samtaler med børnene og dukkesituationslege, der blev gennemprøvet i 10 uger i 12 børnehavegrupper. Formålet var at øge førskolebarnets sociale indsigt og samarbejdsevne. Projektet viste, at programmet havde en begrænset virkning på børnene, mens forældrenes og pædagogernes holdning og adfærd havde langt større gennemslagskraft. De observationer der blev foretaget i børnehaverne udgør hovedparten af bogen og belyses med eks. på situationer i børnehavens dagligdag ml. børnene og ml. børn og pædagoger samt med samtaler med forældre og pædagoger. Bogen beskriver pæd.s forskellige roller, børnenes adfærd i gruppen, rivaliseren, status og personlighedsudvikling og aspekter som regler, straf, disciplin og konfliktsituationer. Bogens holdning til, hvor styrendepædagogerne kan være, er noget diffus; dens problemløsen er en »åben børnehave«. Det er en lettilgængelig lærebog for pædagogstuderende, hvert kapitel afsluttes således med spørgsmål og diskussionsoplæg. Litt.liste og indeks, mens ill. savnes.


Børn & unge

årg 10, nr 17 (1979)

af

af

Kjeld Rasmussen

årg 10, nr 17 (1979)


Dansk pædagogisk tidsskrift

årg 27, nr 7 (1979)

af

af

Kalis Helweg-Nielsen

årg 27, nr 7 (1979)


Information

d. 20. juni 1979

af

af

Claus Bjerring

d. 20. juni 1979