Bøger / faglitteratur

Udsatte børn - et helhedsperspektiv


Beskrivelse


Indhold: 1. Helhedssyn, teori og modeller på børne- og familieområdet (helhedstænkning inden for det pædagogiske og socialpædagogiske område, Thomas Brantes helhesmodel, Tre teoretiske perspektiver i helhedssynet, Schultz Jørgensen) ; 2. Et psykologisk perspektiv på børns mistrivsel (Forskellige syn på barnets udvikling, barnet i familien, Familien i samfundet, Undersøgelse af barnet) ; 3. Fattige børn (Sociologiske opfattelser af fattigdom, hvordan måler man fattigdom, Hvor mange børn er fattige, Konsekvenser af fattigdom, Socialt arbejde med fattige børnefamilier) ; 4. Udsatte børn i skolelivet og andre arenaer (Arenaperspektivet er helhedsorienteret, Samværspraksis og marginalisering i skolelivet, Den sociale dimension, Andres sociale arenaer i børnenes hverdagsliv) ; 5. Professionelt arejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier (I danmark er jeg født, Ligestilling = ligebehandling og særbehandling, Katelogisering og egenskabsforståelse, Kulturopfattelser, Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, Kontekstuel kulturopfattelse) ; 6. Lov, Kommunale rammer og faglighed i socialt arbejde med udsatte børn og unge (hvem er de socialt udsatte børn?, Hvad skal der gøres med de socialt udsatte børn og unge?, Socialrådgiverens opgave, Børne-familieafdelingen, Lov kommune og socialrådgiver) ; 7. Praktikeres syn på børn i udsatte positioner. Opfattelser, vurderinger og handlinger (Normalitet og afvigelse, Sagsbehandlerens opfattielser af Mathias problemer, indsatsen og målet med denne, Holdningsforskelle, Professionelles risikovurderinger, Professionelle overvurderer risikoen, Uenighed og vurderinger og handlingsforslag, Samarbejdet med forældrene og med tværprofessionelle samarbejdspartner, Model- og niveautankegang med indbygget tidsperspektiv).

Anmeldelser (2)