Bøger / faglitteratur / lærebøger

Undervisning i indskolingen : fag og pædagogik i 0. til 3. klasse


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans-Christian Uth

2006

En idébog for børnehaveklasseledere og lærere. Bogen er praksisrettet og inddrager kun didaktisk og psykologisk teori, hvor det er nødvendigt for forståelsen, men bogen bygger på et solidt teoretisk fundament, som kan findes ved hjælp af noter og litteraturlister. Bogen har en del sammenfald med De første år i skolen fra 2002, hvorimod Skolestart fra 2005 holder sig til nogle overordnede temaer/problematikker i forbindelse med indskolingen. I Undervisning i indskolingen gives først et signalement af skolestarten anno 2006, dernæst kigges på det samlede undervisningsmiljø - herunder kreativitet og samarbejde. I bogens tredje kapitel opridses nogle didaktiske grundbegreber, hvorefter børnehaveklassen behandles selvstændigt. I otte kapitler gennemgås indskolingens fagrække - hver gang med hovedvægten på det praktiske og organisatoriske. Derudover har film, medier og it fået selvstændig omtale. Bogen afsluttes med en liste over bidragyderne som for de praktiske kapitlers vedkommende alle er aktive børnehaveklasseledere og lærere. Bogen kan anvendes i uddannelsessammenhænge, men ikke mindst som udfordrer og igangsætter for nye og erfarne lærere. Den er letlæst og rummer et væld af overvejelser, forslag og idéer. Illustreret med stemningsskabende stregtegninger. Jeg kunne have ønsket mig en lidt bedre papirkvalitet.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 7 (2007)

af

af

Karen Porsborg Nielsen

Årg. 124, nr. 7 (2007)