Bøger / faglitteratur

Undervisning og læring : almen didaktik og skolen i samfundet


Beskrivelse


Indhold: Thyge Winther-Jensen: Hvad er almen didaktik? Susanne Wiborg: Hvorfor drive skole? - folkeskolens opgave. Holger Henriksen:: Undervisning - et mellemværende. Vagn Skovgaard-Petersen: Didaktik dengang - da folkeskolen blev til. Vagn Skovgaard-Petersen: Didaktik dengang - da de lærte at undervis. Torstein Harbo: Didaktiske temaer og pædagogiske strømninger. Signe Holm-Larsen: Skolen i udvikling. Thyge Winther-Jensen: Dannelse og menneskesyn. Signe Holm-Larsen: Værdier og kompetencer, kvalitet og styring. Torstein Harbo: Fag og indhold - et spørgsmål om balance. Susanne Wiborg: Fag og tværfaglig undervisning. Thyge Winther-Jensen: Didaktikkens hjertebørn - undervisningens forskrifter, principper og metoder. Jesper E. Larsen: Det lærende menneske - læring éhistorisk set. Signe Holm-Larsen: Elevmedbestemmelse - konsekvenser for lærerens opgaver. Poul Skov: Gruppering af elever og udbytte af undervisningen. Poul Skov: Evaluering - hvad, hvorfor og hvordan. Per Fibæk Laursen: Det sande, det gode og det skønne - om humanistiske erkendelsesformer. Jesper Hviid og Frede Krøjgaard: To verdener? - om naturvidenskabelige erkendelsesformer.Børge Koch: Indtryk og udtryk - om erkendelsesformer i de praktisk-musiske fag. Lars Kofod-Jensen: Murbrækkeren - om IT-baserede erkendelsesformer. Thyge Winther-Jensen: Didaktik i voksenundervisningen. Harry Haue: Adjunkternes kravlegård - didaktik i pædagogikum. Per Andersen: Dansk for udlændingen - didaktik i andetsprogsundervisning for voksne. Signe Holm-Larsen: Skolens organisation. Børge Koch: Samarbejde mellem skolens parter. Niels Jørgen Bisgaard: Indskoling - et møde mellem kulturer. Inge Schoug Larsen: Samarbejde mellem pædagoger og lærere. Lone Gregersen: Specialundervisning - hvorfor, hvornår og hvordan? Bent Rasmussen: Skolebiblioteket og undervisningsmidlerne. Steen Harbild: Den internationale dimension i undervisningen.ke dannelse.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. juni 2005

af

af

Henrik Munch Halvorsen

d. 13. juni 2005

Undervisning og læring er en revideret og opdateret version af bogen af samme titel som udkom i 2001, men som trængte til en ajourføring grundet ændringer i folkeskoleloven. Bogen indeholder 31 interessante artikler, som er inddelt i de 5 hovedafsnit: Almen didaktik, Indhold og fremgangsmåder, Erkendelsesformer, Didaktik i ungdoms- og voksenundervisning samt Skolen i samfundet. Artiklerne er skrevet af 20 forskellige forfattere, hvoraf mange er kendte navne indenfor den pædagogiske verden. Eksempelvis kan nævnes Per Fibæk Laursen, som har udgivet den meget omtalte og roste bog Den autentiske lærer (04/11). De 31 artikler plæderer ikke for et bestemt undervisningssyn, men stiller en vifte af didaktiske værktøjer til rådighed for underviseren. Bogen er meget velegnet blandt lærerseminariets grundbøger til fagene "Almen didaktik" og "Skolen i samfundet" og vil blive positivt modtaget af de studerende, da artiklerne ikke kun er baseret på teori, men indeholder en fin balance mellem teori og praksis, som bringer skolernes virkelige verden tættere på seminariernes teoretiske verden. Bogen henvender sig dog ikke kun til lærerstuderende, men kan også læses af lærere og andre med interesse for undervisning og skolens betydning for samfundet.


Folkeskolen

Årg. 118, nr. 38 (2001)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 118, nr. 38 (2001)


Politiken

d. 19. sep. 2001

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 19. sep. 2001


Specialpædagogik

Årg. 25, nr. 5/6 (2005)

af

af

Mette Friderichsen

Årg. 25, nr. 5/6 (2005)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2002, nr. 2

af

af

Finn Held

2002, nr. 2