Bøger / faglitteratur / projektrapporter

Ungdom, udvikling og handicap : erfaringer fra et udviklingsprogram for 23 unges overgang til en selvstændig voksentilværelse


Beskrivelse


Om erfaringerne fra et udviklingsprojekt for 23 unge med svære bevægelseshandicap, hvor kommunale sagsbehandlere, specialkonsulenter, repræsentanter fra brugerorganisationer og de unge selv gik sammen om at lave en handleplan for hver af de enkelte unge.