Bøger / faglitteratur / disputatser

Ungdomsliv : studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925


Beskrivelse


Denne undersøgelse beskriver og analyserer nogle modeller for folkeoplysningens virksomhed, der blev udviklet i begyndelsen af 1900-tallet.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. feb. 2000

af

af

Ingrid Jensen (skole)

d. 17. feb. 2000

Bogen er en doktordisputats og resultatet af et omfattende studium af folkeoplysningen for ungdommen i århundredets første 25 år. Det er et videnskabeligt forskningsarbejde, hvis formål bl.a. har været at opstille en systematik, der kan anvendes på denne virksomhed. Der skelnes herefter mellem formel uddannelse: den etablerede undervisning med et tilrettelagt mål – og to begreber: nonformel og informel uddannelse, der definerer folkeoplysning, hvor der i høj grad er tale om påvirkning og holdning. Endvidere påvises, i hvor høj grad datiden har ladet sig inspirere af engelsk og amerikansk uddannelsespædagogik og kunnet overføre katagorier til dansk i takt med ændringen fra landbrugs- til industrisamfund. Rent politisk ses tendensen i tilskud og manglen på samme. Bogen er også et stykke uddannelseshistorie fra en interessant og ekspanderende periode, hvor læseren kan trække linjer videre til nu. Forskningen baseres på et stort kildemateriale, hvortil der henvises i margincitater og litteraturlister. Det er et gedigent værk, der vil søges af den specifikt interesserede, som almindeligvis ikke frekventerer skolebiblioteket.


Historisk tidsskrift

Bd. 100, h. 2 (2000)

af

af

Gunhild Nissen

Bd. 100, h. 2 (2000)


Journalen

årg. 10, nr. 2 (2000)

af

af

Johnny Wøllekær

årg. 10, nr. 2 (2000)


Kristeligt dagblad

d. 20. jan. 2000

af

af

Claus Bjørn

d. 20. jan. 2000


Efterskolen

Årg. 32, nr. 11 (1999) = Årg. 1999/2000, nr. 11 (2000)

af

af

Henrik Sommer

Årg. 32, nr. 11 (1999) = Årg. 1999/2000, nr. 11 (2000)


Dansk kirketidende

Årg. 152, nr. 3 (2000)

af

af

Verner Bruhn

Årg. 152, nr. 3 (2000)


Folk og kultur

2001

af

af

Lisbeth Haastrup

2001


Højskolebladet

Årg. 125, nr. 1 (2000)

af

af

Jes Fabricius Møller

Årg. 125, nr. 1 (2000)