Bøger / faglitteratur

Universitetsskolen : mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling


Beskrivelse


Hvad kendetegner den gode undervisning? Hvilken læreruddannelse har skolen brug, og hvilken uddannelsesforskning er den relevante for lærernes professionalitet? Antologien giver svar på disse spørgsmål, der har drevet den uddannelsespolitiske og uddannelsesfilosofiske udvikling og til stadighed diskuteres i dag.
I 15 danske og internationale bidrag undersøges mulighederne og kompleksiteten i at kombinere skoleudvikling, læreruddannelse og didaktisk forskning på universitetsskoler. Antologien viser, at universitetsskoletanken ikke er et nyt fænomen, men griber tilbage til en spændende og mangfoldig uddannelseshistorie. Øvelsesskoler, praktikskoler, forsøgsskoler, partnerkabsskoler eller laboratorieskoler er alle forsøg på at bringe skolens praksis og uddannelsens teori i spil. Universitetsskolen knytter an til denne udvikling og de kendte problemstillinger, men udvikler samtidig nye var for at styrke samspillet mellem skolen, uddannelsen og forskningen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 2019

af

af

Boy Olesen

d. 9. juli 2019

"Hvad kendetegner den gode undervisning?" er det evige tilbagevendende spørgsmål, som denne bog giver nogle nye og spændende perspektiver på til stor glæde for lærere, seminarielærere, lærerstuderende og forskere.

Bogen er en antologi med 15 bidrag der forsøger at give svar på nogle af de udfordringer og muligheder skolen står overfor i forhold til at kombinere skoleudvikling, læreruddannelse og didaktisk forskning altså universitetsskoletanken. Antologien er inddelt i fire tematiske dele: 1) Beskriver kendetegnene ved universitetsskolen og hvilke samfundsmæssige, uddannelsespolitiske og dannelsesteoretiske udfordringer de er svar på? 2) Internationale erfaringer med universitetsskoler bl.a. med erfaringer fra Norge og Finland. 3) Indblik i fagdidaktiske projekter i fagene dansk, matematik, idræt og naturfag. 4) Uddannelse og skoleudvikling med fokus på udfordringer, vanskeligheder og muligheder.

Bogen er meget relevant i forhold til det store fokus der er på skolen i dag, og som der egentlig altid har været. Alle er optaget af om outputtet fra grundskolen er godt nok, og hele tiden er der diskussion om hvordan skolen bliver bedre. Bogen er klar i sit budskab: En styrkelse af samspillet mellem skolen, læreruddannelsen og forskningen er altafgørende for at få en bedre skole. Bogen er nogenlunde lettilgængelig da den er inddelt i mange underkapitler og afsnit.

Bogen kan relateres til Professionel kapital.