Bøger / faglitteratur til børn

USA


Beskrivelse


USA - en kort oversigt ; Historie ; Landskab og klima ; Befolkning og indvandring ; Regering og politik ; Energi og ressourcer ; Økonomi og indtjening ; Globale forbindelser ; Transport og kommunikation ; Uddannelse og sundhed ; Kultur og religion ; Fritid og turisme ; Miljø og miljøbeskyttelse ; Fremtiden.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. juli 2008

af

af

Hans Radsted

d. 17. juli 2008

Bogen er en del af en efterhånden omfattende serie og henvender sig hovedsagelig til elever i folkeskolens overbygning, hvor den eksempelvis kan bruges i geografi og som oplæg til projektopgaver.

Bogen giver et omfattende og aktuelt billede af USA og kommer derfor heller ikke helt i dybden med emnerne. Til gengæld har læseren et ganske godt overblik over landet og dets udfordringer efter læsningen. Kapitlerne har overskrifter som historie, landskab og klima, regering og politik, økonomi og ressourcer, uddannelse og sundhed og miljø og miljøbeskyttelse. Der er velvalgte illustrationer, små faktabokse, geografiske data og inserater med fokuspunkter - eksempelvis orkanen Katrina, Harlem og jazz. Der afsluttes med en tidslinje, en fornuftig ordliste, et stikordsregister og selvfølgelig litteraturliste og internetadresser, som er noget vanskelige for målgruppen. Teksten er ret svær, men løber let og indeholder rigtig mange oplysninger, som dog ikke altid er lette at udnytte for den utrænede læser.

Forfatteren har i 2002 fået udgivet en bog med samme titel og med generelt samme opbygning. Den kan stadig bruges, er lidt lettere og vinkler enkeltområder anderledes.

En god bog til overbliks-læsning, som kan bruges på linje med de andre i serien. Den giver et godt indtryk af landet og skal man som ung besøge USA for første gang, vil den bestemt også være fornuftig at bruge tid på.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2002

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 16. aug. 2002

Denne geografibog i en ny forlagsserie er med sine ajourførte oplysninger og sin hovedvægt på fysisk geografiske forhold et udmærket supplement til de lidt ældre børnebøger om emnet, som Sandaks USA fra 1996 og samme forfatters USA fra 1998 der lægger mere vægt på dagligdagen og de samfundsmæssige forhold. Den kan læses fra ca. 12 år og indbyder med sin factsfyldte tekst til opgaveskrivning. Bogen behandler traditionelle geografiske emner som landskab og klima, råstoffer, erhverv, transport, byudvikling, befolkning og miljø og slutter meget aktuelt med perspektiverne efter 11. september 2001. Den forholdsvis koncentrerede tekst giver sammen med de velvalgte farvefotos, diverse statistiske oplysninger og de indskudte indblik-afsnit med supplerende oplysninger et udmærket indtryk af det vældige land med de store regionale forskelle. Afsluttes med ordforklaringer, litteraturfortegnelse og henvisninger til hjemmesider.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. aug. 2002

af

af

Erik Damskier (skole)

d. 16. aug. 2002

Nyt bind i serien Lande i verden, der også rummer bind om Brasilien, Frankring, Japan, Kenya og England. Den foreliggende bog er delt i 8 kapitler på op til 10 sider hver. Den er forsynet med en række flotte og velvalgte farvefotografier. En række tekstbokse, kaldet Indblik, tager et konkret emne op til kort behandling, f.eks. Mississippis oversvømmelser, en kobbermine eller Grand Canyon. Derudover en lang række kort og statistiske oplysninger i form af tabeller eller grafer. Til sidst en litteraturliste med 10 bøger fra 1990'erne på dansk og henvisning til en række hjemmesider, alle på amerikansk, samt en ordliste og et fyldigt stikordsregister. Bogens oplysninger er ført frem til 2001. Teksten er meget saglig, grænsende til det tørre, men bogen belyser fint mange aspekter af det uensartede land med hovedvægten lagt på fysiske forhold. Sammenlignet med 3 titler USA af Zenfell og Zandak fra midt i 1990'erne, er den forliggende en smule mere omfattende, men er bygget op på nogenlunde samme måde og henvender sig til samme læsergruppe: opgaveskrivere fra 6.-7. klasse og op. Geografiske monografier vil hurtigt forældes, så opdatering af bogbestanden må ske med korte mellemrum.