Bøger / faglitteratur

Værdikommunikation : ledelse af værdiprocesser i praksis


Beskrivelse


Om at arbejde med værdier i virksomheden og at igangsætte en værdiproces, som munder ud i formuleringen af enkle værdier.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. juni 2006

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 20. juni 2006

Mens en virksomheds vision er at sammenligne med et skibs destination, så svarer værdierne til kompasset. Bogen er del af Børsens lille, brugervenlige serie Kort til viden, som i komprimeret form giver et hurtigt og praktisk overblik over en række begreber og værktøjer indenfor det brede emne management. Der er mange gode grunde til at arbejde med værdier i virksomheden: det skaber sammenhæng i organisationen, motivation blandt medarbejderne, troværdighed indadtil som udadtil og sender signaler til omverdenen. For at alle i virksomheden kan føle ejerskab til værdierne, må der igangsættes en værdi-proces, som munder ud i formuleringen af nogle enkle værdier. Det kan være en bottom-up- eller en top-down-proces og, hvis man ikke rigtig kan beslutte sig, en middle-up-down. Bogens ene forfatter har speciale i storytelling og værdibaseret ledelse fra universitetet, mens den anden har en kommunikationsvirksomhed. Og netop kommunikationen står centralt i bogen, der i øvrigt udmærker sig ved at være kort og klar. Den kan læses i ét stræk, eller man kan vælge at trække det ud, man ønsker at bruge. Kan anvendes af ledere i enhver virksomhed, der vil igangsætte en værdiproces, eller studerende der skal have et hurtigt indblik i emnet.Informationer og udgaver