Bøger / faglitteratur

Valgfrihedens tyranni : om at overleve i en verden med ubegrænsede muligheder


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. apr. 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 27. apr. 2005

Inspirations- og debatbog om middelvejen mellem det svære liv uden egentlige valg og tyranniet i hele tiden at være optaget af at vælge. Bogens overordnede budskab er at i den vestlige verden kan frihed og selvbestemmelse bestå i at undlade at vælge. Her er et stadigt stigende antal valg, især af forbrugsvarer og tv-kanaler, men også uddannelser og pensionsordninger. Forfatteren er psykolog og fra USA, og han beskriver fra en psykologisk indfaldsvinkel hvordan vi vælger. Overraskende nok sker det ikke ud fra rationelle motiver eller begrundet i objektive forhold. Han introducerer to yderpunkter: den perfekte maksimator, som stræber efter det allerbedste, og satisfatoren, som vælger det bedst opnåelige. Et efterfølgende kapitel, som fylder halvdelen af bogen, beskæftiger sig med valget som lidelse: overflodssamfundets mangel på lykke afslører "hverdagstænkningen" som irrationel og udløser psykiske mekanismer, som fører til køberanger, depressioner og selvmord. Afslutningsvis fortæller bogen kort om hvad man selv kan gøre. Bogen er holdt i en saglig stil, uden at missionere. Den bygger på mange (videnskabelige) forsøg, cases og undersøgelser. Krydret med små test til læserne. Moderne mennesker vil kunne genkende sider af sig selv.