Bøger / faglitteratur / handlingsplaner

Vejen mod en mere klimavenlig skibsfart


Beskrivelse


Den danske skibsfartsbranche giver her dens bud på hvordan den grønne omstililng kan realiseres inden for søfarten og fiskeriet, så man kan imødekomme regeringens ambition om 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030.