Bøger / faglitteratur / vejledninger

Vejen til et godt CV


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. aug. 2004

af

af

Jytte Bræmer

d. 31. aug. 2004

I de mange bøger om at skrive jobansøgninger får det at skrive et CV ikke den tilstrækkelige opmærksomhed. Det er forfatternes begrundelse for at skrive en bog, hvor det at producere et CV betragtes som en selvstændig genre. Vigtigheden af CV'et er ifølge forfatterne stærkt undervurderet, da det ofte er det, der skimmes af de ansættende personer, og derfor er det, der er afgørende for, om ansøgningen sorteres fra. Processen opdeles i fire trin: brainstorming, kategorisering, udvælgelse og endelig udformning/layout. Det siger sig selv, at de enkelte faser er endog meget grundigt beskrevet. Der er endvidere afsnit om CV-banker på nettet, samt det at anvende egen hjemmeside i jobsøgningen. Bogen virker umiddelbart smal i sit emnevalg, og er da også meget omstændelig og detaljeret. Men ser man på efterspørgslen efter bøger om jobsøgning, skal denne også nok finde sine brugere.