Bøger / faglitteratur

Vejledning og praksisteori


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: 'Vejledning og praksisteori' er en grundbog om en undervisnings- metode, som har en voksende aktualitet og nødvendighed i danske uddannelsesinstitutioner. Bogens centrale tema er, hvordan man kan vejlede for at udvikle den enkeltes praktiske fagteori, så den udgør et stadig mere righoldigt og reflekteret grundlag for handling. Det er ikke 'rigtig praksis', som er i fokus, men 'reflekteret praksis', dvs. en praksis, hvor teoretiske og praktiske begrundelser afprøves og ses i sammenhæng med etiske overvejelser. Det karakteristiske ved vejledning som pædagogisk aktivitet er nærheden, omtanken og det personlige - som danner grundlaget for og præger den enkeltes handlinger. En vejleders arbejde lykkes, når det bærer præg af en ægte interesse for andre mennesker og tolerance over for det ufærdige. Et nøgleområde er, hvordan en vejleder håndterer det faglige indhold. Den korte version er: Se det ikke som dit job at give alle svarene, men prøv af al magt at forstå alle spørgsmålene! En længere version findes i bogen. 'Vejledning og praksisteori' henvender sig til lærere og studerende på alle mellemlange videregående uddannelser og er en omfattende teoretisk såvel som praktisk indføring i området. Bogen udkom på norsk første gang i 1990, på dansk i 1997 med titlen Vejledning og praktisk fagteori. Siden da har bogen været en af de mest anvendte i de nordiske lande. Den nye titel, 'Vejledning og praksisteori', angiver ikke blot en mindre justering. Bogen er nyskrevet og bredere i sin teoretiske tilgang og mere detaljeret beskrivende i sin metodik.