Bøger / faglitteratur

Velfærdsinnovation : en introduktion


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. maj 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 21. maj 2013

Primært for ledelsesniveauet i det offentlige, men bogen vil formodentlig også komme til at optræde på litteraturlister på diverse (efter)uddannelsesforløb.

Begrebet innovation stammer fra det private erhvervsliv, men har gennem de seneste 10 år bevæget sig ind på det offentlige område, fortrinsvis på grund af demografi, økonomi og ændrede borgerforventninger. Begrebet indkredses og identificeres, og forskellige modeller for at arbejde med innovation præsenteres og diskuteres. Forfatterne introducerer de nyeste tendenser i arbejdet med innovation i såvel det private som det offentlige område. Tendenser som co-creation, crowdsourcing og andet, der samlet dækker over det at inddrage borgere i innovationsprocessen. 3 cases fra det offentlige område, hvor innovationen er lykkes beskrives kort, hvorefter forfatterne udvikler på de kendte modeller og inddrager temaer fra kreativitetsteorierne. En kort og fin indføring i ét af tidens altoverskyggende temaer.

Som det eksplicit skrives i bogen, så er hovedværket inden for emnet nok Bason: Velfærdsinnovation, 2007, som udviklede én af de modeller, der beskrives. Også Principper for offentlig innovation, 2008 er et andet bud, så den aktuelle er et supplement, der står på skuldrene af de to ovennævnte.

En kort og præcis introduktion til begrebet innovation i det offentlige.


Jyllands-posten

d. 30. juni 2013

af

af

Dennis Nørmark

d. 30. juni 2013


Arbejdsmiljø

Årg. 30 nr. 3 (2014)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 30 nr. 3 (2014)