Bøger / faglitteratur

Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab


Beskrivelse


Analyserer hvad der karakteriserer ledelsessituationen for decentrale offentlige ledere i dag med udgangspunkt i kommunal ledelse, men der refereres også til ledelse i sundhedsvæsenet.