Bøger / faglitteratur til børn / forsøg

Vi undersøger vand


Beskrivelse


Små øvelser og eksperimenter bl.a. med vands fordampning, vands kredsløb, is, vands temperatur, flydeforsøg, forurening af vand samt overfladespænding. Kort tekst ledsaget af tegninger og billeder.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Henry Simonsen (skole)

d. 18. dec. 2018

I det her foreliggende hæfte gives der ideer til selviagttagelse af nogle vigtige sider af vandets natur. I tilknytning til det fremføres eksempler på vandets anvendelse i vort samfund, ogendvidere betones denne væskes afgørende betydning for alt levende. Indholdet består af korte, letlæselige tekster med uddybende tegninger, der dels er i farver, og dels i s/h. Teksterne supplerestillige af nogle få farvefotos. Sammenlignet med andre nyere hæfter om samme emne hører dette til i den lettere ende, så med lidt læsehjælp kan de ældste elever i indskolingen læsemæssigt nokorientere sig i hæftet. Som eksempler på indholdet kan nævnes: forskeli. stoffers vandindhold, fordampning og fortætning, flydningsforsøg samt overfladespænding. Efter et par småforsøg medopløsning af faste stoffer i vand samt lidt om inddampning vises konstruktionen af en simpel model af en vandturbine. Alt i alt er der således tale om et undervisningsmateriale, der af de yngsteelever i folkeskolen kan bruges sominspirationskilde til arbejdet med natur og teknik, men uden for skoleklassen vil efterspørgslen næppe blive stor.