Bøger / faglitteratur

Viden der virker? : arbejdsmiljø fra forskning til handling


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Hvordan bruger vi bedst forskningsresultater om arbejdsmiljø i lovgivningen og ude på arbejdspladserne? ”Viden der virker?” ser på, hvordan vi bruger – og til tider ignorerer – forskernes viden om skadevirkninger, årsager og sammenhæng inden for arbejdsmiljø. Per Malmros har arbejdet inden for stort set alle områder af arbejdsmiljøsystemet gennem mere end 30 år. Det har været en periode med en rivende udvikling, hvor forskningen har produceret væsentlig ny viden om arbejdsmiljøet. Men desværre har den ikke på en gennemsigtig og konsekvent måde udmøntet sig i forebyggelse. ”Viden der virker?” sætter spørgsmålstegn ved den administrativ-politiske praksis, der har udviklet sig i Arbejdstilsynet. Alt for megen arbejdsmiljøforskning går tabt. Undersøgelser og forskningsresultater bliver sjældent brugt optimalt, når der efterfølgende skal tages politiske beslutninger. Ligeledes dikterer politisk pres og mediehistorier, hvad der skal forskes i. Bogens forfatter, Per Malmros, mener, at der mangler metoder og arbejdsgange for ’fordøjelsen’ af forskningsresultaterne, herunder hvordan vi implementerer dem i politiske beslutninger og i praksis, eller hvordan vi kan drage nytte af den eventuelle effekt. Med udgangspunkt i embedsmandens rolle som formidler mellem videnskab og politik kaster forfatteren et kritisk blik på dansk arbejdsmiljøs nyere historie og diskuterer, hvordan evidens, vidensdeling og en dosis sund fornuft kan give os et bedre arbejdsmiljø fremover. Per Malmros at ruske op i både sin egen forskerkreds, men også i forskningsbrugere, politikere og medier, der ofte blæser enkeltsager op uden at lytte til eksperterne på området.