Bøger / faglitteratur

Viden om verden : en grundbog i antropologisk analyse


Beskrivelse


Antropologien har i mange år været centralt placeret i udviklingen og brugen af nye teorier og metoder inden for human- og samfundsvidenskaberne. I Viden om verden demonstrerer en række danske forskere, hvordan generel antropologisk viden bliver til gennem en analyse af konkrete sociale forhold. Viden om verden kompletterer den stærkt roste Ind i verden (2003) - også redigeret af Kirsten Hastrup - der viser, hvordan afsættet for den antropologiske viden er et konkret personligt engagement i andre menneskers liv i form af det etnografiske feltarbejde. I Viden om verden er tyngdepunktet forskudt fra metoden til resultaterne, og dermed fra det personlige engagement i felten til det almene vidensudbytte. Den proces, hvormed man kommer fra det empiriske materiale til en egentlig videnskabelig viden, er en analytisk proces. Bogen viser, hvordan denne foregår i praksis i et teoretisk ræsonnement over det konkrete empiriske materiale. Resultatet af analysen er en viden af almen karakter om f.eks. socialitet, solidaritet, handling, intentionalitet, modernitet - for blot at nævne enkelte overskrifter på bogens kapitler. Bogen afsluttes med en diskussion af selve det vidensbegreb, der driver den antropologiske forskning, og det vises, hvordan viden om verden også er en viden i verden - dvs. en virkningsfuld del af samfundet. Viden om verden er redigeret af Kirsten Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Bogens 20 bidrag er alle skrevet af antropologer tilknyttet danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. sep. 2004

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 7. sep. 2004

Antologi med en snes essayistiske bidrag om antropologi. Et gennemgående tema er at de forbinder feltarbejde med generelle problemstillinger inden for antropologien. Feltarbejdet kan fx være beskrivelser af børnehavebørn, barnløshed, islandsk landbrug gennem århundreder eller hasardspil. Men der er også mere teoretiske studier om barnløshed, antropologiens udvikling, begreber, metoder samt berøringsflader til beslægtede discipliner som psykologi, sociologi og historie. Bogen giver et indblik i hvordan antropologer tænker og arbejder i dag. Indlæggene er ret ens opbygget med en beskrivelse, fortolkning og konklusion. Hertil noter og litteratur. Små sort-hvide fotoer indleder hvert indlæg. Bogen er skrevet så den kan læses af et bredt publikum, dog med et vist kendskab og interesse for (kultur)antropologiske emner. Den vil også kunne interessere fx psykologer, sociologer, pædagoger og socialarbejdere. Forfatterne er akademikere med erfaringer fra feltstudier. Følgebrevet oplyser at den kompletterer Ind i verden, 2003.


Antropologi

Nr. 50 (2004/2006)

af

af

Ralph Heiefort

Nr. 50 (2004/2006)