Bøger / faglitteratur

Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser


Beskrivelse


Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser giver en indføring i de vigtigste videnskabsteoretiske retninger, man skal kende som studerende. Viden er ikke noget, der dumper ned fra himlen, den er skabt i en specifik historisk kontekst, hvilket er vigtigt at tænke over og forholde sig til. Derfor kan bogen betragtes som en slags værktøjskasse, der forøger de studerendes muligheder for bevidst at reflektere over de spørgsmål, de må stille sig, både når de præsenteres for viden produceret af andre og er involveret i egne opgaver på studiet. I hvert kapitel er der eksempler fra pædagogisk praksis, som hjælper til at forklare bogens videnskabsteoretiske pointer. Denne 2. udgave er omfattende revideret og udvidet med en række kapitler.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. mar. 2011

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 18. mar. 2011

Bogens erklærede målgruppe er pædagog- og lærerstuderende, men den kan sagtens bruges på andre uddannelser og af interesserede på begynderplan.

De to forfattere er fra hhv. DPU og Københavns Universitet. De skriver at videnskabens mål er at adskille, hvad der er værd at vide fra vås. De indledende og generelle afsnit er om viden og videnskabsteori og udviklingen af pædagogik som videnskab især gennem de seneste århundreder. Herefter gennemgår bogen forskellige retninger inden for den egentlige videnskabsteori: Positivisme, kritisk rationalisme, fænomenologi, hermeneutik, aktionsforskning, diskursteori og socialkonstruktivisme. Vægten er lagt på tiden efter Rousseau, og ført helt op til nutiden. Den behandler også, hvordan videnskabsteori kan bruges i praksis. Sprogligt er bogen generelt forståelig, på trods af at emnet er svært tilgængeligt. Uden at det er gået ud over det faglige niveau.

Der findes ganske mange nyere danske introduktioner til videnskabsteori. Men de fleste for universitetsstuderende, især samfundsfag. Denne er klart målrettet pædagoger og lærere og mere tilgængelig.

Bogen er en tilgængelig introduktion til et svært emne.


Gymnasieskolen

Årg. 94, nr. 17 (2011)

af

af

Stig F. Sørensen

Årg. 94, nr. 17 (2011)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2012, nr. 2

af

af

Siggi Kaldan

2012, nr. 2