Bøger / faglitteratur

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer


Beskrivelse


Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne sigter på at give en samlende og loyal fremstilling af de mest fremherskende paradigmer og de ofte frugtbare diskussioner, der har været ført imellem deres tilhængere. Inden for samfundsvidenskaberne findes der mange forskellige og ofte modstridende antagelser om, hvordan viden opbygges, hvad samfundet er, og hvad der indgår i en samfundsvidenskabelig analyse. Formålet med denne bog er at give læseren det overblik og den indsigt, som er nødvendig i det videnskabelige arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangsmåder og belyse de ideer, der ligger bag.

Anmeldelser (1)