Bøger / faglitteratur

Videoanalyse af social interaktion


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. ”Videoanalyse af social interaktion” giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: [1] de indledende overvejelser og forhandlinger om samtykke og adgang til praksis. [2] selve dataindsamlingen og brugen af videoteknologi. [3] behandling og transskription af videodata. [4] forskellige bud på, hvordan man kan analysere sit materiale i form af samtaleanalyse, multimodal interaktionsanalyse og designstudier. [5] hvordan man bruger videooptagelser i feedbacksituationer til forbedring af praksis. [6] analytikerens rolle i processen. Der perspektiveres løbende til forfatternes egen videoanalytiske forskningspraksis, og hvert kapitel indeholder arbejds- og refleksionsspørgsmål.