Bøger / faglitteratur

Social identitet


Beskrivelse


Bogen analyserer begrebet social indentitet i en sociologisk og antropologisk forståelsesramme.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. juli 2006

af

af

Martin Hjelmborg

d. 10. juli 2006

Hvordan bliver vores bevidste "jeg" eller identitet til og hvordan udvikler den sig gennem vores liv? If. Jenkins er det i samspillet med omverdenen, vores identitet bliver skabt. Vi former i høj grad vores selvopfattelse ved at spejle os i andre menneskers opfattelse af, hvem vi er. På lignende måde betragter vi andre mennesker. Alt dette starter faktisk allerede ved dag 1 i vores liv og fortsætter som en vekselvirkning mellem hver enkelt og dennes omverden livet ud. Vores identitet formes ikke blot af andre mennesker, men også af organisationer såsom foreninger, arbejdspladser mfl. og er således foranderlig hele livet. I et krævende, men rimeligt forståeligt sprog uden brug af fagjargon giver bogen et grundigt, nuanceret billede af, hvor den sociologiske forskning står lige nu i forståelsen af fænomenet identitet. Heri indgår en diskussion for og imod alle de betydende teorier på området i de sidste 100 år med mange kildehenvisninger og noter. Jenkins er kritisk over for psykologers og bureaukraters invasion af vores identitet i effektivitetens navn. Han har iøvrigt forsket og udgivet i Danmark. For fagfolk samt alle interesserede. Indhold, instruktivt forord med koncentreret gengivelse af bogen indhold samt om forfatteren med tilhørende litteraturliste (eng., da.), noter, omfangsrig litteraturliste med de i teksten nævnte titler (eng.), stikordsregister (mest navne).


Politik

Årg. 10, nr. 1 (2007)

af

af

Ulrik Pram Gad

Årg. 10, nr. 1 (2007)


Antropologi

Nr. 55 (2007)

af

af

Birgitta Frello

Nr. 55 (2007)