Bøger / faglitteratur

Viljens frihed og moralsk ansvar


Beskrivelse


Forfatteren fremfører det synspunkt at det er stærkt tvivlsomt om vi har en fri vilje, og at deraf følger, at vi filosofisk set ikke kan have et moralsk ansvar for noget som helst.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. dec. 1999

af

af

Annemette Sørensen

d. 1. dec. 1999

En på flere måder udfordrende bog, hvori der argumenteres for at begrebet fri vilje og deraf følgende moralsk ansvar ikke eksisterer – et ret kontroversielt synspunkt. Forfatteren diskuterer sin påstand i en række eksempler og med inddragelse af en række filosofiske teser, og så vidt man ellers er i stand til at forstå teksten, lader man sig både provokere og overbevise. Bogen er meget akademisk i sin form og er bestemt ikke letlæst, bortset fra forord og konklusion, som lektøren i store træk dog fattede. Der anvendes begreber som libertarianisme, agent-kausalitet, kompatibilisme og determinisme. Men for læsere med den rette baggrund er der tale om en interessant argumentation for umuligheden af moralsk ansvar, begrundet i at det er umuligt at have fuld kontrol over ens vilje. Bogen munder ud i en diskussion af dette set i forhold til vores straffesystem, som forfatteren dog mener bør opretholdes. Fyldig litteraturliste og stikordsregister, nydeligt layout og omslag. Bagsiden sælger bogen godt, men præsenterer den som værende mere alment tilgængelig, end den rent faktisk er, synes jeg. Forfatteren er dr.phil., har medvirket til Det retfærdige samfund (1997) og har skrevet artikler om emnet retfærdighed.


Kritik

Årg. 33, nr. 144 (2000)

af

af

Martin Hultén

Årg. 33, nr. 144 (2000)


Filosofi

2004, nr. 1

af

af

Ann-Claire Olsen

2004, nr. 1


Kristeligt dagblad

d. 27. apr. 2000

af

af

Asger Brandt

d. 27. apr. 2000