Bøger / faglitteratur

Vindkrafteventyret - og de globale kriser : konflikter, sejre og nederlag : bud på økologiske og økonomiske kriseløsninger


Beskrivelse


Med udgangspunkt i de danske forudsætninger og indsatser på energi- og miljøområdet - med fokus på vindkraft - belyses sammenhængen mellem den globale miljø- og klimakrise på den ene side og fattigdoms- og fødevarekrisen på den anden, og der peges på udveje og strategier der kan være med til at afværge klimakatastrofen.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2009

af

af

Søren Brunbech

d. 5. maj 2009

Bogen henvender sig til læsere med interesse for diskussionen om de lokale og globale miljø- og klimaproblemer.

Uffe Geertsen er civilingeniør, tilknyttet Det Økologiske Råd, og gennem mange år flittig deltager i debatten om energi- og miljøspørgsmål. Han genfortæller energikampen og det danske vindmølleeventyr fra 1960'erne og frem og diskuterer, hvilken rolle de folkelige bevægelser, græsrødderne og ngo'erne kommer til at spille over for de globale udfordringer, der nu tårner sig op. Miljøforkæmperne har hele tiden kunnet se, at kursen var gal og nu kan politikerne også. Trods advarslerne er klimaproblemet, sammen med degraderingen af dyrkningsjorden og vandresurserne, vokset til at blive verdens største miljøproblemer. Nyliberalismen må kraftigt justeres og der må satses helhjertet på økologiske principper og på udviklingen af bæredygtige økonomi- og teknologiformer. Teksten igennem er der mange henvisninger til yderligere litteratur.

Den klassiske Brundtland-rapport: Vor fælles fremtid, 1987 og George Monbiot Globalt hedeslag, 2007 er eksempler på titler, der har samme tilgang til de globale energi- og miljøproblemer.

En debatbog der ser klimakatastrofen og de øvrige globale miljøproblemer i sammenhæng med den økonomiske krise og verdens fattigdomsproblemer. Det danske vindkrafteventyr er et eksempel på betydningen af et engagement fra folkelige bevægelser, græsrødderne og ngo'erne.


Gymnasieskolen

Årg. 93, nr. 10 (2010)

af

af

Erik Zinglersen

Årg. 93, nr. 10 (2010)


Vedvarende energi & miljø

2009, nr. 3

af

af

Preben Maegaard

2009, nr. 3


Børsen

d. 5. juni 2009

af

d. 5. juni 2009Informationer og udgaver