Bøger / faglitteratur

Vinterpædagogik : om undervisning af børn med svære adfærdsforstyrrelser


Beskrivelse


Ud fra en pædagogisk grundmodel med styring, støtte og mestring som de centrale elementer demonstreres, hvordan undervisning og læring kan praktiseres i arbejdet med børn med svære adfærdsforstyrrelser.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. okt. 2005

af

af

Karsten Boll

d. 14. okt. 2005

Nærværende bog er et fint indlæg i rummelighedsdebatten, som både må give bud på, hvem der skal rummes og hvem der ikke kan rummes. Bogens mål er at beskrive undervisning af børn med svære adfærdsforstyrrelser, hvilket lykkes fint. Der er bl.a. beskrevet børn med ADHD (damp) og Aspbergers syndrom. De 9 kapitler er sammensat som en blanding af erfaringer i cases, anvisning af mulige arbejdsmetoder og teori/henvisning til teori. Emner som evaluering, holdstørrelse, fysiske rammer segregering/integrering er selvfølgelige i arbejdet med omtalte børnegruppe. Etik, krav til lærerne såvel fagligt som personligt, forældresamarbejde behandles ligeledes, især begrebet "den tydelige voksne" fremhæves. Kapitlet med betragtninger om de professionelle voksne, bl.a. samarbejdet mellem lærer og pædagog, er relevant, men står lidt løsrevet i forhold til det øvrige. Sproget er ligefremt og let læseligt. Forrest har bogen indholdsfortegnelse, bagerst stikordsregister, litteraturhenvisninger samt appendiks med elevbeskrivelser og suppplerende spørgsmål til spørgeark i selve bogen. Med emnets vigtighed in mente anbefales indkøb til lærerbiblioteket og andre pædagogiske samlinger.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 4 (2006)

af

af

Bente Lynge

Årg. 123, nr. 4 (2006)Informationer og udgaver