Bøger / faglitteratur

Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier : en antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning


Beskrivelse


Ny antologi retter sit fokus mod det metodiske felt: visuelle tilgange og metoder. Feltet har været i fremmarch igennem en del år, både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst felt. De enkelte kapitler tager afsæt i afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der har været arbejdet med at tegne, male, fotografere og filme. På den måde berettes der kritisk, konkret og kontekstnært om de erfaringer og refleksioner, der er gjort i projekterne. Antologien henvender sig til studerende og forskere indenfor social- og humanvidenskaberne især pædagogiske, antropologiske og uddannelsessociologiske felter. Bogen har også en sekundær målgruppe: Pædagoger, socialarbejdere, lærere, psykologer og beslægtede professioner, der arbejder med at hjælpe og støtte andre mennesker i at kommunikere, ytre og udtrykke sig om eget liv.