Bøger / faglitteratur

Voksnes læringsrum


Beskrivelse


Baggrunden for voksnes læring. Teorier om voksnes læring og modstand mod læring. Voksnes læring med udgangspunkt i voksenuddannelse ,hverdagslivet samt internetter. Dokumentation for evaluering af voksnes læring.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juli 2005

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 26. juli 2005

Antologi om forskning, debat og cases inden for voksenundervisning. De 30 artikler er nogenlunde ligeligt fordelt i tre hovedgrupper: pædagogisk teori, de traditionelle institutionaliserede uddannelser (VUC, de videregående uddannelser) og læring i arbejds- og hverdagsliv samt ved brug af internettet. De rent teoretiske artikler omhandler fx begrebsafklaring og læringsbegrebet. Der er også beskrivelser af overordnede politikker fra bl.a. UNESCO, OECD, EU og Folketinget. Samt en håndfuld cases. Emnemæssigt dækker de fx historie, videnskabsbegrebet, kompetencebegrebet, mesterlære, tavs viden, de mange intelligenser og e-læring. Der er ingen gennemgående holdning i bogen, men fælles er en holdning til at voksnes læring er radikalt anderledes end børns. Socialkonstruktivistiske ideer diskuteres og inddrages meget. Teorierne funderes i bl.a. pædagogisk hotte navne som Vygotsky, Lave & Wenger, Bourdieu, Bateson, Dewey og Ziehe. Forståelsesniveauet er overvejende forståeligt for målgruppen: pædagoger, psykologer, socialarbejdere, (voksen)undervisere og først og fremmest studerende. De mere end 30 forfattere er universitetsuddannede og universitetsansatte. Mange er kendt fra artikler og bøger: Illeris, Salling Olsen, Mogens Hansen, Wackerhausen, Knoop m.fl. Som sådan er bogen en af de bredest dækkende antologier om voksenpædagogisk teori.


Sygeplejersken

Årg. 106, nr. 13-14 (2006)

af

af

Birgitte Jensen

Årg. 106, nr. 13-14 (2006)