Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Vold i nære relationer : omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark


Beskrivelse


En beskrivelse af karakteren og omfanget af vold i nære forhold, dvs. både partnervolden mod kvinder og mod mænd, samt omfanget af børn, som skønnes at være vidne til partnervold.