Bøger / faglitteratur

Vurdering af spionagetruslen mod Danmark : truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark