Bøger / faglitteratur / lærebøger

Waaben - strafferettens almindelige del


Beskrivelse


Knud Waabens klassiske værk inden for strafferetten udkommer nu i 6. udgave, videreført af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på 2 bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Den 3. bog i den oprindelige serie ”Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren” videreføres ikke, men kapitlet om rettighedstab er indarbejdet i den nye udgave af strafferettens almindelige del. I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del bl.a. følgende centrale emner: Straffeteorier. Prævention, gengældelse og retsfølelse. Forbrydelsen. Den strafferetlige lovanvendelse. Objektive straffrihedsgrunde. Tilregnelse. Forsøg. Medvirken. International strafferet. Rettighedstab. Bogen er i 6.udgaven ført ajour med lovgivning og retsafgørelser frem til april 2015.