Bøger / faglitteratur

Zenobia : byen Palmyra og dens dronning


Beskrivelse


På baggrund af omfattende kildemateriale gives en redegørelse for Palmyras tusindårige historie og der tegnes et billede af dronning Zenobia, der i knap fem år var Palmyras magtfulde herskerinde, indtil romerne i 272 e.Kr. erobrede byen og førte Zenobia i fangenskab til Rom.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. okt. 2002

af

af

Martin Hjelmborg

d. 23. okt. 2002

Zenobia er en af oldtidens berømte kvindelige herskere. Hun regerede over handelsbyen Palmyra i Syrien o. 270 e. Chr. og beherskede Syrien, Ægypten og dele af Lilleasien, da hendes magt var på sit højeste. På basis af det eksisterende kildemateriale fra samtiden (fund fra Palmyra, romerske, persiske og senere arabiske kilder) har forfatteren berettet om byen Palmyras og specielt Zenobias historie med vægtning af de enkelte kilders værdi. Han er professor i semitisk filologi og har bogens emne om en del af sit forskningsområde, som han således delagtiggør for læsere uden en særlig faglig baggrund. Som i andre udgivelser fra Sfinx er lay-outet fornemt, med smukt tryk på glittet papir med ditto illustrationer til støtte for teksten (tegninger og fotos i farver eller sort/hvid med beskrivende undertekst i kursiv). Bogen er skrevet i en dagligdags, engageret stil uden brug af fagudtryk og kan derfor læses af alle interesserede fra gymnasieniveau og opad. Tilmed om en spændende personlighed, en oldtidens Evita Peron, om man vil. Forord, indhold, litt.liste (fr. eng. ty. da.), billedkilder, register. Flot forsideillustration af den magtfulde kvinde fra et maleri fra 1888 (romantisk stil).Informationer og udgaver