Bøger / faglitteratur / bibliografier

13 værdier bag den danske velfærdsstat


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

Det er det femte og sidste bind i en række bøger, der samlet set forholder sig til den danske velfærdsmodel fra vidt forskellige vinkler. 13-serien er den kaldet, fordi alle bøgerne hver indeholder 13 artikler om det overordnede tema. Efter i de forrige at have beskæftiget sig med historien bag velfærdsstaten, diverse reformer gennem tiden, udfordringer og løsningsmodeller, så griber denne et spadestik dybere. Hvor velfærdsdebatten som regel handler om fordelingspolitik, sociale ydelser, finansieringsproblemer og således har en politisk/teknokratisk tilgang, så er det her det dybereliggende idemæssige grundlag for overhovedet at opretholde en velfærdsstat, der er i fokus. I dette bind er artiklerne af forskerne naturligt nok suppleret af tre politikere, der fra hvert sit ståsted giver sit bud på, hvorfor velfærdsstaten bør bestå. Det nationale, lighed, frihed, ligestilling, retfærdighed, næstekærlighed er nogle af de værdier, forfatterne tager udgangspunkt i for at illustrere selve idéen bag velfærdsmodellen. Bogen bliver udover et indlæg i den stadige velfærdsdebat også et indlæg i den værdidebat, som de forskellige politiske fløje prøver at sætte sig på. Et indlæg i samfundsdebatten, der på grund af saglighed og et højt debatniveau rækker udover døgnfluefænomenet, og som derfor nok skal blive efterspurgt af såvel forskere, studerende som politisk engagerede generelt.


Kristeligt dagblad

d. 11. apr. 2007

af

af

Henrik Jensen

d. 11. apr. 2007


Jyllands-posten

d. 13. apr. 2007

af

af

David Gress

d. 13. apr. 2007


Politiken

d. 14. apr. 2007

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 14. apr. 2007