Bøger / faglitteratur

Adfærdsproblemer i ældreplejen


Beskrivelse


Praktiske redskaber til, hvordan man kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i plejen af demente i ældreplejen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. apr. 2015

af

af

Jytte Bræmer

d. 21. apr. 2015

En indføring i pædagogiske metoder, der er velegnede til at håndtere konflikter og adfærdsproblemer i plejen af demente. Primært for plejepersonale, men pårørende kan også læse med.

Personen kommer før diagnosen. Det er grundtanken i bogen, der er en praksisorienteret psykologi, der i respekt for den demente giver gode konkrete anvisninger til, hvordan man kan imødekomme ham og arbejde personcentreret. Gennem cases fra praksis demonstreres, hvordan man kan arbejde ud fra 5 grundlæggende psykologiske behov: trøst, tilknytning, inklusion, meningsfuld beskæftigelse og identitet. Det er ganske få kneb kombineret med en forståelse af, at alle mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Så det er et ændret menneskesyn, der er forudsætningen for at ændre praksis. Bagest studiemateriale, der kan danne baggrund for debat på personalemøder eller blandt studerende på uddannelserne, der er rettet mod plejesektoren.

Psykologisk viden omsat til praksis, når det er bedst. Gennem hele bogen skinner en dyb respekt for det enkelte menneske frem og vidner om et stort kendskab til, hvor svært det kan være at praktisere i den daglige praksis, når der også skal vises hensyn til andre beboere. Nuanceret og letlæst bog, der har stor anvendelighed i daglig praksis i plejesektoren.

En af bogens forfattere har tidligere udgivet Adfærdsproblemer i skolenEn revurdering af demens, der er opbygget på samme måde. I demensemnet bygger den på tankegodset i En revurdering af demensEn af bogens forfattere har tidligere udgivet Adfærdsproblemer i skolen, der er opbygget på samme måde. I demensemnet bygger den på tankegodset i .