Bøger / faglitteratur

Ærkeengle & opstegne mestre : en guide til arbejde og healing med guder og gudinder


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Martin Hjelmborg

2007

Bogen er rettet mod alle mennesker, for hvem væsenerne i den åndelige verden er en indiskutabel eksisterende realitet. Alle kan anvende bogen, men den giver kun mening for ovennævnte personer. Bogen er også særdeles anvendelig til folk der er i besiddelse af englekort og gudindekort (spå- og meditationskort). Bogen formidler sig selv, men kan derudover sættes frem ved tema-udstillinger og alternative messer.

Forfatteren er californier, har en ph.d. grad i psykologi og er desuden clairvoyant og har væsenerne i den åndelige verden (engle, afdøde mestre, m.m.) som speciale i sine bøger og workshops. Bogen er karakteristisk alternativ litteratur i new age-genren og beskriver kort en række guder/helgener fra alle verdens religioner, hvem de er, hvor de stammer fra og hvordan og til hvilke formål, de kan påkaldes/mediteres over. Herefter nævnes en række behov/problemer og hvilke guder m.m. der kan påkaldes her. Skrevet i enkelt og klart sprog uden brug af alternativ fagjargon. Indhold, indledning, ordforklaring.

Der er kommet talrige bøger på dansk om engle siden Goodwin: Engle - en truet art, 1991 udkom som en af de første om emnet herhjemme. Desuden har Doreen Virtue udgivet særlige spåkort med henh. engle og gudinder med tilhørende bøger (engelsk), der indholdsmæssigt nøje svarer til bogen her.

Bogens verdensbillede er så fastgroet i sit moderland, Californien, at man kan uddannes i det. Indholdet opleves helt naturligt for flere og flere især kvinder herhjemme.