Bøger / faglitteratur / lærebøger

Æstetikken tilbage i pædagogikken
på opdagelsesrejse mod ukendte mål


Beskrivelse


Grundbog ment til benyttelse på pædagoguddannelsens fællesdel og til alle moduler på dagtilbuds- og fritidsspecialiseringerne, hvor de æstetiske udtryksformer og den praktisk-musiske faglighed spiller en rolle.