Bøger / faglitteratur

Aktiv ledelse : kirurgen & dirigenten : en bog til læger, sygeplejersker og andre i ledelsesroller


Beskrivelse


Summary: Denne bog handler om ledelse set fra en kirurgs og en dirigents perspektiv. Med udgangspunkt i dirigentens musiske verden argumenterer forfatterne for, hvordan dirigentens ledelseskundskaber kan anvendes konkret og praktisk i den kliniske hverdag, når akutte situationer byder på kogepunkter, hvor aktiv ledelse er nødvendig. Med afsæt i et forskningsprojekt beskriver bogen en handlingsanvisende ledelsesstil med virkningsfulde værktøjer. Det kræver nemlig mod at træde i karakter foran et team, men det kræver også viden og håndelag samt masser af erfaring. Fokuspunkterne i bogen er blandt andet: - Fokusér på projektet - Håndtér de mentale udfordringer - Anvend nærvær - Fjern overflødig støj, der kan forstyrre budskabet - Få kroppen til at arbejde for dig - Læg manuskriptet til side, og tal frit. Bogen adresserer fire af de syv lægeroller, der ikke trænes i den kliniske verden eller på medicinstudiet, nemlig rollerne som samarbejder, leder, professionel og kommunikator. Målet er en intuitiv og ubesværet ledelse med fokus på projektet, der skal ledes, og de mennesker, der skal arbejde sammen. Læger, sygeplejersker, sundhedsprofessionelle og andre relevante professioner, som har med ledelse af mennesker i dagligdagen at gøre, kan finde inspiration i bogen til, hvordan man bliver bedre til at lede i tilspidsede situationer, som fordrer, at man træder i karakter.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for læger [online]

d. 13. dec. 2021

af

af

Lars Lund (f. 1955-02-28)

d. 13. dec. 2021