Bøger / faglitteratur

Akut sygepleje


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Akut sygepleje” beskriver klinisk sygepleje til patienter med akutte somatiske sygdomme. I bogen er sygeplejefaglig observation, analyse og intervention i fokus. Der er en grundig introduktion til ABCDE-systematikken, og bogen præsenterer metoder og en fagligt argumenteret sygeplejepraksis relateret til akut sygdom. Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, der arbejder med akut og kompleks sygepleje – i både den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen. Men den kan også være til stor gavn for sygeplejersker, der til daglig arbejder med akutte kliniske problemstillinger. Målet er, at læseren får større indsigt i pleje til den akut syge patient og en bedre faglig evne til at observere, argumentere og udføre målrettede interventioner. ”Akut sygepleje” giver samlet en bred indsigt i akutte kliniske problemstillinger. Alle kapitler indledes med en relevant case, som viser kompleksiteten i det kliniske felt. Bogen er også forsynet med infobokse, der perspektiverer de enkelte emner og ansporer til fordybelse. Desuden afsluttes alle kapitler med studiespørgsmål, som kan anvendes til refleksion og repetition. I denne 3. udgave af ”Akut sygepleje” er alle kapitler blevet systematisk opdateret for at sikre, at de nyeste tendenser i ”Akut sygepleje” er beskrevet. Enkelte kapitler er blevet slået sammen for at undgå overlap og skabe bedre sammenhæng i de faglige emner. Desuden er tre helt nye kapitler kommet til. Siden 1. udgave af denne bog er megen akut behandling flyttet ud i borgerens eget hjem, og det belyses nu grundigere generelt i bogen.

Indhold

  • Den akut og kritisk syge patient / Susanne Jastrup

  • Patientens luftveje / Mette Kaae Thomsen

  • Patientens respiration / Birgit Refsgaard Iversen

  • Patientens cirkulation / af Annette Rosenkilde Jensen og Christina Breitenbauch

  • Patientens bevidsthed / af Ann-Sophi Jappe og Cathrine Sand Nielsen

  • Patienten med sepsis / af Vibeke Engell-Sørensen og Karin Malmberg

  • Væskebehov hos den akut syge patient / af Lotte Løntoft Mathiesen og Susanne Jastrup

  • Tranfusionsmedicin på akut indikation / Nanna Houe

  • Det akut syge barn / Tina Hartvigsen

  • Den akut syge ældre patient / Pia Sehested

Se alle (14)

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 113, nr. 4 (2013)

af

af

Henrik List

Årg. 113, nr. 4 (2013)