Bøger / faglitteratur

Alle børn har særlige behov


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forfatteren argumenterer for, at børn har forskellige indre grundmønstre og personlighedsstrukturer, som det er nødvendigt at forstå, hvis man i en læringssituation skal tilgodese det enkelte barns specifikke behov. Det pædagogiske værktøj "Human Dynamics" kobles desuden til Howard Gardners teorier om de mange intelligenser.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jens Verner Nielsen

2006

Bogen introducerer på dansk tankerne bag og en pædagogisk anvendelse af "human dynamics" (HD), en amerikansk udviklet forklaringsramme for menneskers adfærd. Systemets kerne er, at alle mennesker er forskellige, men alligevel alle bestemt af tre principper, det mentale, det emotionelle og det fysiske, der findes kombineret i fem grundmønstre. Og enhver har sit eget grundmønster. Berit Bergström er svensk lærer og skoleleder. Hun har i 20 år arbejdet efter tankerne bag HD. Hun redegør overskueligt og enkelt for systemets hovedprincipper og sammenholder med Gardners intelligensforståelse. Et afsnit omhandler hendes eget projekt med en fleksibel skoleform med individualiseret undervisning og uddannelsesplaner i forståelse af elevernes behov for udvikling af deres individuelle grundmønster. Afsluttende et afsnit om pædagogiske tilgange til at udvikle børn til modne voksne med harmonisk samspil mellem de tre principper ved at arbejde med det princip, der står svagest af de tre hos den enkelte. Selv om bogen ikke virker missionerende, er den tydeligvis skrevet for at dele begejstringen for HD med andre undervisere og forældre. Sprogligt virker den kort og lidt snakkende med en del gentagelser, men suppleret med mange gode eksempler fra situationer med egne elever, børn og børnebørn. Seagal & Horne har udviklet systemet. Deres hovedværk om HD er nu på vej på dansk.Informationer og udgaver