Bøger / faglitteratur til børn

Alverdens dinosaurer


Beskrivelse


Beskrivelse af dinosaurer, steder hvor man har fundet dinosaurer og den verden dinosaurerne levede i.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. sep. 2005

af

af

Karsten Boll

d. 28. sep. 2005

Denne titel er blandt de bedre bøger om dinosaurer, som jeg har set. Den vil kunne bruges fra omkring 6.-7. klasse pga. de mange fagudtryk, der anvendes. Bogen er opdelt i 4 hovedafsnit, en fyldig indledning med baggrundsoplysninger om, hvordan man har skaffet sig viden om disse fortidens dyr. Dernæst et afsnit om verdens udseende dengang med pladetektonik, evolution etc. Herefter beskrives dinosaurerne kontinent for kontinent med henvisning til fundsteder og der sluttes med et faktaafsnit, som beskriver dinosaurjægere, udstilling af fund, tidslinje, guide over dinosaurer samt såvel fyldige ordforklaringer som stikordsregister. Forrest har bogen en god indholdsfortegnelse. Selvom bogen har mange fagudtryk, som stiller krav til indholdslæsning, virker den langt fra kompakt, men derimod indbydende med sine mange og utroligt flotte illustrationer, som udbygger det tekstmæssige indhold. Derfor vil interesserede fra 10-års alderen også blive fanget af såvel bogens forside som indhold. I relation til trin- og slutmål for biologi dækker bogen fint kravet om at kunne forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser.