Bøger / faglitteratur

Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde : om pædagogisk arbejde i dagtilbud med børn med behov for en særlig indsats


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. mar. 2009

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 24. mar. 2009

Bogen henvender sig først og fremmest til pædagoger i daginstitutioner, men interesserede forældre og dagplejere kan også finde inspiration i bogen.

Baggrunden for bogen er et udviklings- og forskningsprojekt med en række daginstitutioner og dagplejen m.h.t. relationer og rummelighed i pædagogisk arbejde. Med udgangspunkt i disse erfaringer har denne bogs forfattere, der begge er psykologer, formuleret nogle pædagogiske tilgange, der kan anvendes i dagtilbudsområdet generelt. Bogen består af en teoretisk del omhandlende anerkendende pædagogik og en metodisk del omhandlende iagttagelse og den personlige, konkrete fortælling samt udarbejdelse af handleplaner. Bogen er skrevet i et alment tilgængeligt sprog, og teorien belyses af praktiske eksempler fra hverdagen. Formålet er at fremme børns positive selvdannelse. Metoden kan bruges til alle børn, men hjælper især det pædagogiske personale til at arbejde mere målrettet og systematisk med de børn, der har brug for en særlig indsats.

Både anerkendende pædagogik og metoder til pædagogisk observation er velbeskrevet i litteraturen. Denne bog, der begrænser sig til førskolebørn, er med sin tilgængelighed og velfungerende blanding af teori og praksis et udmærket supplement til den øvrige litteratur om emnet.

Bogen giver i let forståelig form pædagoger i daginstitutioner den nødvendige teoretiske baggrund og brugbare redskaber til at arbejde med børn med særlige behov, samtidig med at deres egen kompetence og arbejdsglæde øges.


Børn & unge

Årg. 40, nr. 27 (2009)

af

af

Vibeke Bye Jensen

Årg. 40, nr. 27 (2009)