Bøger / faglitteratur

At kortlægge religion : grundlagsdiskussioner i religionsforskningen : antologi


Beskrivelse


Når religionsforskere giver sig i kast med at kortlægge religiøse traditioner, forestillinger og praksisformer gennem beskrivelser og forklaringer, opstår der uvægerligt en række spørgsmål. Hvad er religion? Er det andet end en akademisk konstruktion? Kan og skal et videnskabeligt studium af religion vurdere religioners sandhed og værdi? I hvilket omfang skal det være kritisk over for sit genstandsfelt? Har religionsforskerens personlige overbevisninger afgørende indflydelse på forskningsresultaternes karakter? Hvordan skal religionsforskeren agere i forholdet til offentlighed og medier?

Anmeldelser (2)


Religion

2011, nr. 4

af

af

Allan Poulsen

2011, nr. 4