Bøger / faglitteratur

Atmosfære og byggekultur
Atmosphere and building culture (flere sprog)


Beskrivelse


Gennem ni eksempler fra vikingetiden til i dag, belyses i tekst og billeder sammenhænge mellem den måde, vi bygger på, og de rumlige atmosfærer, der opstår. Baggrunden er en række observationer af rum, som vi til daglig færdes i på arbejdet, i skolen og i hjemmet. Her ses en tendens til, at rummenes karakter er den samme.