Bøger / faglitteratur / lærebøger

Basal medicinregning


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: "Basal medicinregning" beskriver i et letlæst sprog grundlæggende regnefærdigheder og matematiske begreber og gennemgår alle de regnemetoder, som er nødvendige i forhold til medicinregning. Her får man et godt grundlag for videre arbejde med medicinregningsopgaver og farmakologi. Bogen består af fire dele: [1] Regnefærdigheder, [2] Regnemetoder, [3] Regneopgaver, [4] Regnetest. Bogen forklarer sammenhængen mellem formler og opgaveløsninger og lægger vægt på at tydeliggøre de forskellige formlers anvendelsesmuligheder, såvel med forklarende tekst som med regneeksempler. "Basal medicinregning" er skrevet som supplement til større lærebøger om samme emne. Målgruppen er især studerende ved de sundhedsfaglige professionsuddannelser og sundhedsprofessionelle, der ønsker at skabe sig et hurtigt overblik over emnet. Andre sundhedsfaglige studerende, fx social- og sundhedsassistenter, vil også have glæde af bogen.