Bøger / faglitteratur

Bedre ansættelser


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Ellen Lind Jensen

2007

Bogen er beregnet for ledere og andre i private såvel som offentlige virksomheder og organisationer, der involveres i rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Den er enkel og ligetil i sin opbygning med klare kapitel- og afsnitinddelinger, der gør den overskuelig også til opslag. Bedst udbytte får man dog ved at gennemlæse, men også dette er overkommeligt. Den behandler velstruktureret alle (efter min ringe bedømmelse) relevante emner indenfor feltet - opbygget efter procesforløbet. Forfatterne er veluddannede med lang praktisk og teoretisk erfaring med personaleudvælgelse. De pointerer, at grundighed og god forberedelse, gennemanalysering og brug af hjælpemidler vil komme såvel virksomheden som den ansatte til gode. Sidst i bogen løftes blikket til et fremtidsperspektiv i et globalt og multietnisk samfund. De fleste bøger om ansættelse har jobsøgerens perspektiv. Her er det altså ansætterens. Dette perspektiv er naturligvis også anlagt i forskellige managementbøger, hvor ansættelser og rekruttering inddrages som delemne. Men ellers skal vi tilbage til Om at ansætte : en bog for ansættere, 2000 for at finde noget tilsvarende. Så bogen er en velkommen fornyelse og føjer sig smukt og kvalificeret ind i Børsens udmærkede serie Kort til viden.