Bøger / faglitteratur / håndbøger

Bedre beslutninger i skolen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Aktuelle temaer (Skolens hjemmeside ; Nationale test ; Persondata ; Aktindsigt ; Partens aktindsigt ; Skolens tilsyn ; God orden i skolen ; Elevadfærd på internettet ; Specialpædagogisk bistand ; Forældremyndighed ; At håndtere kritik ; Personalesagen ; Ytringsfrihed ; Meddeleret ; Tavshedspligt ; Lydighedspligt ; Loyalitetspligt ; Værdighedskravet ; Når chefen er utilfreds ; Eksterne konsulenter i skolen ; Inhabilitet) ; Opslagsord


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. maj 2008

af

af

Hans-Christian Uth

d. 20. maj 2008

En værktøjsbog for skoleledere, tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner omkring ledelse af folkeskoler; eller som bogen selv siger: de der befinder sig i orkanens øje. Bogen bør befinde sig i såvel lærerbiblioteket som i lederbiblioteker.

Der er tale om en håndbog/opslagsbog, der vil kunne hjælpe beslutningstagere på skoler til at træffe de mest optimale beslutninger i ofte pressede situationer. Men den er mere end en håndbog, for den anviser ikke blot juridisk korrekte løsninger men åbner for overvejelser over mulige pædagogiske og konflikthåndterende tilgange til problemer. Bogen er opdelt i to hovedafsnit; i det første behandles en række temaer, som jævnligt dukker op som problemfelter på skolerne: persondata, elevadfærd på internettet, lydighedspligt, når chefen er utilfreds og mange, mange andre. Anden del består af et opslagsafsnit alfabetisk ordnet; her kan findes opslag om: afsked, forvaltningsskik, kvalitetsrapport, sponsorering, videoovervågning og meget andet. Både første og anden del af bogen er ind imellem forsynet med eksempler på sager, hvoraf nogle er kendt fra den offentlige debat. Sidst i bogen gives en liste over retskilder, litteratur samt et omfattende stikordsregister.

Der findes en del håndbøger vedr afgørelse af diverse problematikker i skolen, men ingen der som denne konsekvent kombinerer det juridiske med det pædagogiske, etiske og sundt fornuftige.

Et fremragende redskab for beslutningstagere såvel på gulvet som højere i skolens ledelseshierarki.


Undervisere.dk

Årg. 2, aug. (2008)

af

af

Morten Dam Madsen

Årg. 2, aug. (2008)Informationer og udgaver