Bøger / faglitteratur

Bestyrelsens arbejde og ansvar : håndbog for bestyrelser i selskaber, foreninger, andelsvirksomheder, fonde, institutioner og menighedsråd


Beskrivelse


Bogen tager udgangspunkt i ansvarsprincipperne med tilføjelse af, hvad bestyrelsen/direktionen kan lære af disse principper med henblik på forebyggelse af ansvar. Ligeledes behandler bogen de vigtigste spørgsmål om møder, beslutninger, habilitetsspørgsmål samt mulighederne for skriftlige og elektroniske møder. Bogen tager højde for de mange nyskabelser i selskabsreformen 2010 for aktie- og anpartsselskaber, men den behandler også bestyrelsesarbejdet i andre typer af juridiske personer, herunder foreninger, andelsselskaber, brugerbestyrelser – og menighedsråd. Undervejs i bogen er der opstillet tjeklister til, hvad man bør huske på bestyrelses-, budget- og regnskabsmøder.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. sep. 2010

af

af

Jette Landberg

d. 23. sep. 2010

Henvender sig primært til bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber og fx menighedsråd, der ønsker at sætte sig grundigt ind i det juridiske aspekt af bestyrelsesarbejdet, men ikke nødvendigvis er juridisk uddannede.

Efter en gennemgang af selskabsreformen får vi lovregler, formandens pligter, budgettering, forhandlingsprotokol og andet med relation til bestyrelsesarbejdet. De ialt 20 kapitler er suppleret med faktabokse med litteraturhenvisninger og huskepunkter fx lovtekster. I bogen citeres en lang række domme til konkretisering af teksten. Forfatteren er bl.a. kendt for Selskabsret, der udkommer i 8. udgave her i 2010. Han er således ekspert på området. Her får vi en meget koncentreret juridisk præget fremstilling af emnet, der absolut kræver nærlæsning men ikke nødvendigvis stor juridisk indsigt.

Bogen her er 2. udgave. Den udkom første gang i 2006 og er nu ført ajour bl.a. mht. selskabsreformen i 2010 og således forøget med 50 sider. Denne bog er mest virksomhedsrettet, for folk med et professionelt sigte i deres bestyrelsesarbejde. Andre bøger er mere velegnede til foreningsarbejde fx Hans Stavnsager Håndbog i foreningsarbejde, 2008, den er betydelig mindre og henvender sig til foreninger, det samme gælder for Hasselbalchs Bestyrelser i foreninger, 2010, der har mere jura med.

En grundig og meget koncentreret, juridisk gennemgang af arbejdet i en bestyrelse, især for medlemmer af aktie- og anpartsselskaber.


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Bræmer

2006

Forfatteren, der er professor ved Ålborg Universitet, er én af landets eksperter i selskabsret. Han har skrevet flere af de tunge hovedværker indenfor emnet. Bogen her er i bogstavelig forstand en lille håndbog (11x17 cm) om virksomhedsbestyrelsens arbejde og i særdeleshed det ansvar, der er forbundet hermed. I en meget kort og overskuelig form gennemgås regelsættet. I vurderingen af, hvornår bestyrelsesmedlemmer kan stilles til ansvar, er der et skønselement. Forfatteren prøver at identificere den margin, der er for fejlskøn. Ligger der en bevidst handling bag, eller eventuelt en undladelsessynd? Hvad er bestyrelsen forpligtet til at vide om budget og regnskab, og hvilke forsikringsmæssige forholdsregler kan man tage? Til sidst et lille afsnit specielt om datterselskaber og menighedsråd. Trods det ringe omfang er den spækket med henvisninger til domme, der konkretiserer teksten. Der sluttes med en kort tjekliste, der indeholder de vigtigste punkter, et bestyrelsesmedlem skal være agtpågivende overfor. En guldgrube af relevant viden for nye bestyrelsesmedlemmer. Udover forfatterens egne værker findes Sofsrud: Bestyrelsens beslutning og ansvar (99/49).


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 140], nr. 47 (2006)

af

af

Jørgen Grønborg

[Årg. 140], nr. 47 (2006)