Bøger / faglitteratur

Bestyrelsens værktøjskasse : praktiske råd for såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer


Beskrivelse


Kravene til bestyrelsesarbejde vokser støt. Siden 1. udgave af Bestyrelsens Værktøjskasse fra 2006 er der kommet væsentlige stramninger af reglerne på området. Anbefalingerne om god selskabsledelse er blevet revideret, og den finansielle krise har bevirket, at der stilles endnu højere krav til viden og kompetence i bestyrelsesarbejdet. Denne bog giver i kort form et godt overblik over bestyrelsens ansvarsområder og arbejdsform. Bogen er desuden en systematisk og praktisk værktøjskasse til inspiration i bestyrelsesarbejdet, og hvert emne afsluttes med konkrete og handlingsorienterede råd til bestyrelsen. Bogens fem hovedafsnit behandler centrale områder af bestyrelsens arbejdsfelt: •Rammerne for bestyrelsens arbejde •Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder •Målsætning og risikostyring •Rapportering og kommunikation •Evaluering og resultater Bogen inkluderer et elektronisk evalueringsværktøj, Scorecard, som kan give inspiration til at forbedre bestyrelsesarbejdet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Carsten Güllich-Nørby

2007

Håndbog og guide om teori og praksis i bestyrelsesarbejde. Forfatteren er statsautoriseret revisor og har erfaring både som rådgiver for bestyrelser og som bestyrelsesmedlem. Han har fx også skrevet: Den familieejede virksomhed : forretningsudvikling og generationsudvikling : en håndbog for ejerlederen og bestyrelsen. Hans nye håndbog opstiller først rammerne for en bestyrelses arbejde, herunder fx forretningsorden. Dernæst mødestruktur, herunder årsplan og det årlige strategimøde. Efterfølgende afsnit om målsætning og risikostyring, rapportering og kommunikation og selvfølgelig resultater og evaluering. Håndbogen har appendiks med eksempel på forretningsorden i aktieselskab, ligeså eksempler på en bestyrelsesaftale, evalueringsskemaer, styrings- og rapporteringsmodel til risikostyring, typiske spørgsmål til et strategimøde og endelig et appendiks som beskriver, hvordan man på www.thomson.dk kan downloade et elektronisk såkaldt "scorecard", når man praktisk bruger den "værktøjskasse" for bestyrelsesarbejde som bogen præsenterer. Andre nyere bøger om bestyrelsesarbejde er fx: Bestyrelsens arbejde og ansvar : håndbog for selskabs-, forenings-, a.m.b.a., fonds- og institutionsbestyrelser og menighedsråd fra 2006 af Erik Werlauff. Men denne nye bog er et godt bud på en tilgængelig håndbog i moderne bestyrelsesarbejde med et godt miks af teori og praksis.