Bøger / faglitteratur

Bestyrelsesarbejde i den selvejende institution : en håndbog for bestyrelsesmedlemmer og ledere i selvejende institutioner i offentlig regi