Bøger / faglitteratur til børn / litteraturanalyser

Billedbogens puslespil


Beskrivelse


Praktiske og analytiske redskaber til at forstå billedbogens særlige udtryksformer, her med en række danske eksempler der sættes i perspektiv til de svenske, engelske og amerikanske billedbøger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. feb. 2004

af

af

Vibeke Munch Kofoed

d. 16. feb. 2004

Der er for alvor gang i forskningen vedr. billedbogen, og her er Nikolajevas grundbog og forskning et markant bidrag på linje med bl.a. Nina Christensen: Den danske billedbog 1950-1999 (2003). Hendes danske udgave er suppleret med eksempler fra danske billedbøger, såvel klassiske som de nye sofistikerede. Nikolajeva fastslår, at billedbogen er en overordnet betegnelse, der omfatter flere genrer, og at hendes formål bl.a. er at præsentere enkle, let anvendelige redskaber til forståelse og analyse af billedbøger. Bogen rummer generelle afsnit om bl.a. historik, genrer, udstyr og layout, den dobbelte adressat, intertekstualitet m.v. Bogens fokus er især samarbejdet mellem tekst og billeder, f.eks. symmetrisk, kompletterende, kontrapeutisk og ambivalent med vægt på de sidste to. MN præsenterer en række praktiske og analytiske redskaber som miljø- og personskildring, synsvinkel, tid samt begreber som modalitet (sandhedsværdi). Teksten er grundigt dokumenteret med primær og sekundær litteratur og illustreret i farver. Det er et velkomment og væsentligt indspark til dansk forskning og debat om billedbogen og et supplement til den danske litteratur om emnet. Henvender sig til bibliotekarer, lærere og pædagoger med særlig interesse for området samt studerende.